7 – 10 Μαρτίου 2014
H εταιρεία μας συμμετέχει στην έκθεση Οινόραμα 2014 – Ελαιοτεχνία 2014 που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό ακινητο ξιφασκίας.