Σας ενημερώνουμε πώς από 15.12.2008 η εταιρεία μας μεταφέρεται σε νέα ιδιόκτητα γραφεία.
Η νέα διεύθυνσή μας είναι η εξής:

ΠΟΛΛΑΣ GLASS Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-7 – ΙΣΟΓΕΙΟ.
Τ.Κ. 62100 – ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ: 23210/56941 – FAX: 23210/56949